VIDEO
Thống kê
9495
Visit Today : 95
Visit Yesterday : 112
Total Visit : 9495
Who's Online : 2

Đánh bóng sàn Bê Tông

Độ sụn của Bê tông

độ sụn của bê tông

ĐỘ SỤN CỦA BÊ TÔNG I/ KHÁI NIỆM VỀ HỖN HỢP BÊ TÔNG TƯƠI:         – Là một hỗn hợp bao gồm cốt liệu, chất...

Xử lý vết nứt nền Bê tông

xử lý vết nứt nền bê tông

XỬ LÝ VẾT NỨT NỀN BÊ TÔNG I/ NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU GÂY NỨT NỀN BÊ TÔNG:         – Vết nứt trong kết cấu Bê tông...

Xử lý vết nứt sàn bê tông

xử lý vết nứt sàn bê tông

XỬ LÝ VẾT NỨT SÀN BÊ TÔNG I/ NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU GÂY NỨT BÊ TÔNG:         – Vết nứt trong kết cấu Bê tông cốt...

Dưỡng hộ nền Bê tông là gì?

dịch vụ mài nền bê tông

DƯỠNG HỘ NỀN BÊ TÔNG LÀ GÌ?   – Sau khi quá trình hoàn thiện giai đoạn đổ Bê tông. Thì bất kỳ khối bê tông nào...

Dưỡng hộ sàn bê tông là gì?

dưỡng hộ sàn bê tông là gì

DƯỠNG HỘ SÀN BÊ TÔNG LÀ GÌ? – Sau khi quá trình hoàn thiện giai đoạn đổ Bê tông. Thì bất kỳ khối bê tông nào cũng...

Xoa sàn bê tông

xoa sàn bê tông

XOA SÀN BÊ TÔNG   – Trong thi công sàn bê tông, việc làm phẳng sàn bê tông là rất quan trọng và đóng góp một phần...

Xoa nền Bê Tông

xoa nền bê tông

XOA NỀN BÊ TÔNG  – Trong thi công sàn bê tông, việc làm phẳng sàn bê tông là rất quan trọng và đóng góp một phần...

Đánh bóng nền bê tông

đánh bóng nền bê tông

ĐÁNH BÓNG NỀN BÊ TÔNG 1/ QUY TRÌNH ĐÁNH BÓNG NỀN BÊ TÔNG– TIÊU CHUẨN HOMECLEAN:  CÁC BƯỚC THỰC HIỆN  TRÌNH TỰ THỰC...

Quy trình đánh bóng nền bê tông

quy trình đánh bóng nền bê tông

QUY TRÌNH ĐÁNH BÓNG NỀN BÊ TÔNG 1/ QUY TRÌNH ĐÁNH BÓNG NỀN BÊ TÔNG– TIÊU CHUẨN HOMECLEAN:  CÁC BƯỚC THỰC HIỆN  TRÌNH...

Quy trình mài bóng nền Bê tông

quy trình mài bóng nền bê tông

QUY TRÌNH MÀI BÓNG NỀN BÊ TÔNG 1/ QUY TRÌNH MÀI BÓNG NỀN BÊ TÔNG– TIÊU CHUẨN HOMECLEAN:  CÁC BƯỚC THỰC HIỆN  TRÌNH TỰ...

Quy trình đổ sàn bê tông

quy trình đổ sàn bê tông

QUY TRÌNH ĐỔ SÀN BÊ TÔNG I/ LẤY CỐT SÀN:         – Việc lấy cốt sàn được thực hiện theo phương pháp đo mực...

Một số nguyên nhân khiến sàn bê tông cốt thép bị nứt

một số nguyên nhân sàn bê tông cốt thép bị nứt

MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN KHIẾN SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP BỊ NỨT             Các vết nứt ngang thường xuất hiện sau khi đổ...

123